Timefordelingsplan

Timefordelingsplan 2018/19
Bh.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl.
Bh.klassen 30
Dansk 10 9 8 7 6 7 7 7 7 8
Trivselstime 1 1 1 1 1
Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Engelsk 1 1 2 3 3 3 3 3 4 6
Tysk/fransk 1 2 3 3 4 4
Natur/teknik 2 2 2 2
Fysik 1 2 2 3 3
Biologi 1 2 2 2
Geografi 1 1 2 2
Religion 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Historie 1 1 1 2 2 2 1
Samfundsfag 2 2 2
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 3
Musik 2 2 2 1,5 1,5
BK/HD 3.-5.kl. 2 2 2
Hjemkundskab 1,5 1,5
ETB
Valghold 6.-7.kl
Kinesisk
Spil
Idræt og bevægelse
2 2
Tema 10.kl. 2