Skolekredsen

Skolekredsen udgør Sankt Annæ Skoles formelle tilknytning til den katolske kirke i Danmark og især til menigheden på Amager.

Lidt historie: Sankt Annæ Skole er oprettet og tidligere ejet af præsterne (redemptoristerne) ved Skt. Annæ Kirke. Da skolen i begyndelsen af 1960’erne skulle udvides og flyttede fra Hans Bogbinders allé til Otto Ruds vej, blev den samtidig en selvejende institution. I den forbindelse blev der oprettet en støttegruppe “Skolekredsen” bestående af medlemmer fra den katolske Skt. Annæ menighed.

For at få tilskud fra undervisningsministeriet skal en selvejende institution have en bestyrelse og vedtægter, som skal godkendes af ministeriet. Skolekredsen blev skolens højeste myndighed og skulle bl. a. godkende skolens regnskab på generalforsamlingen. Bestyrelsen bestod af 2 personer valgt af præsterne ved Skt. Annæ kirke og 2 personer valgt af Skolekredsen.

Senere har ministeriet forlangt vedtægtsændringer for de private skoler. Nu skal der yderligere vælges 2 medlemmer til bestyrelsen blandt alle forældre til børn på skolen. Desuden er det nu bestyrelsen, der har den højeste myndighed.

Enhver, der er medlem af en romersk katolsk menighed, og som ønsker at støtte skolen, kan optages som medlem af skolekredsen. I særlige tilfælde kan også ikke- katolikker blive medlemmer.

Medlemmer af skolekredsen betaler et beskedent gebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Skolekredsens medlemmer har adgang til generalforsamlingen og til ved fremmøde og med betalt kontingent at afgive stemme.

Skolekredsens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. På generalforsamlingen vælges på skift hvert andet år 2 medlemmer til skolens bestyrelse, regnskabet fremlægges, og bestyrelsen aflægger beretning om, hvad der er sket på skolen i det forløbne år.

Enhver katolsk forælder til et barn på skolen får herved en enestående chance for at være med til at bestemme, hvem der skal sidde i skolens bestyrelse. De har også mulighed for selv at opstille til bestyrelsen. På generalforsamlingen har man endvidere mulighed for at drøfte og fremsætte forslag om skolens virke. Ved at bevare skolekredsen sikrer man desuden et katolsk flertal i bestyrelsen.

Reglerne for skolekredsen fremgår af skolens vedtægter.

Såfremt man ønsker at blive medlem af Skolekredsen, kontakt da skolens kontor på følgende mail: info@sanktannaeskole.dk

 

Ref. generalforsamling 2021

Ref. generalforsamling 2022

Ref. generalforsamling 2023

Ref. generalforsamling 2024