7-trinsskalaen

 

På Sankt Annæ Skole får eleverne karakterer i alle fag fra 8.-10. klasse. Vi lægger stor vægt på at være i dialog med eleverne – og forældrene – omkring elevernes standpunktskarakterer, så det altid er klart for eleven hvordan evalueringen er blevet foretaget, og hvordan der kan arbejdes med at forbedre standpunktet.  Vi benytter 7-trins-skalaen, som beskrevet herunder. (se evt. evaluering for yderligere information)

7-trinsskalaen:

(Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS)
12 – Den fremragende præstation. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler (A)

10 – Den fortrinlige præstation. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler (B)

7- Den gode præstation. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler (C)

4 -Den jævne præstation. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler (D)

02 – Den tilstrækkelige præstation. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. (E)

00 – Den utilstrækkelige præstation. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. (Fx)

-3 – Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation .(F)