Introduktion

Velkommen på Sankt Annæ Skole
Sankt Annæ skole er en katolsk privatskole med et højt fagligt niveau, der lægger stor vægt på trivsel og inkluderende læringsmiljøer. Det er vores ambition at understøtte og udvikle den enkelte elevs personlige, sociale og faglige kompetencer. Vi ønsker at skabe glæde og tryghed gennem et konstruktivt og positivt samvær i en skoledag præget af gensidig respekt. For os er det med til at skabe det gode læringsmiljø  med gensidige forpligtigelser. Det handler om det enkelte barns udvikling individuelt og i fællesskab med resten af skolens elever.

Skolen er afdelingsopdelt i hhv. indskoling (0.-5. kl.) og udskoling (6.-10. kl.) med ca. 560 elever fordelt på to spor. Lærerne er primært tilknyttet enten indskolingen eller udskolingen. Den afdelingsopdelte struktur er i høj grad med til at øge og styrke skolens faglighed, idet lærerne bliver mere specialiserede inden for både fagområde og elevgruppe.

Vi fortæller ofte om os selv, at vi er en skole, der værner om vores værdier, traditioner og fællesskab. Fællesskabet mærkes tydeligt i forbindelse med vores mange traditioner og i forhold til den store forældreopbakning.

Vores skole er således forankret i traditioner og værdier, men også i forandringsvillighed i forhold til nye pædagogiske tiltag og metoder. Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at udvikle os fagligt og pædagogisk med en samtidig vægt på at være en dannelses – og værdibaseret skole. Vores skole er ikke større, end at vi kan mødes om fælles arrangementer og skabe sammenhæng i hverdagen, og så alligevel tilpas stor til at sikre liv, dynamik og mangfoldighed, der er grobund for det aktive og frugtbare undervisningsmiljø.

Vi føler os meget privilegerede over, at så mange søger vores skole. Dette kan vi bl.a. takke lærere og pædagoger for. Deres store engagement, som viser sig i hverdagen ved den gode og udfordrende undervisning, fagligheden, den sociale læring, fælles oplevelser og det positive samvær, er alt sammen medvirkende faktorer til, at så mange søger Sankt Annæ Skole.