Evaluering

På Sankt Annæ skole arbejder vi med forskellige former for evaluering og evalueringsredskaber. Evalueringen sker løbende og på alle niveauer. Nedenfor kan du læse mere om vores måder at evaluere på.

Teamsamarbejde – en metode til evaluering
Skolens lærere er organiseret i årgangsteam med et ugentligt skemalagt teammøde. Denne struktur er med til at styrke lærernes samarbejde – herunder planlægning og evaluering af undervisningen – samt øget fokus på faglig udvikling og trivsel for hele klassen og den enkelte elev.

Teamudviklingssamtaler
Ledelsen har to gange om året teamudviklingssamtaler med alle årgangsteam. Her er der fokus på teamets samarbejde, indhold og indsatsområder. Ved årets første samtale formuleres mål og fokuspunkter, som evalueres ved den efterfølgende samtale. Samtalerne drejer sig om teamets samarbejde og indhold, indsatsområder, formulering af fokuspunkter og opfølgning.

Aktionslæring – et nyt indsatsområde
Aktionslæring handler om at udvikle undervisningen ved løbende at eksperimentere med og reflektere over konkrete undervisningssituationer. Skolen har fået tilknyttet en konsulent, som dels holder inspirationsoplæg dels deltager i målsætning og supervision af de enkelte årgangsteam.

De enkelte årgangsteam går sammen om at udforske delelementer af undervisningen, og kan på denne måde få indsigt i, hvordan undervisningen udspiller sig, og hvordan den kan udvikles. Aktionslæring bliver evaluering i øjenhøjde – vi arbejder med at evaluere og udvikle praksis i praksis. Supervision og didaktiske samtale lærerne og konsulent imellem er med til at øge bevidstheden om undervisningen, og dermed bringe den et pædagogisk skridt videre.

Derudover kan vi tilbyde:

Systematisk evaluering af alle elever - i hovedfagene samt udvalgte fag/klasstrin (se plan for dette). Elevplanerne er udviklet af skolens faglærere og fungerer som lærernes arbejdsredskab til at følge med i elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling.

Skole/hjemsamtaler – to gange om året fra 0. – 10.klasse. Første samtale er obligatorisk, mens anden samtale afholdes hvis der er behov for dette.

Elevsamtaledag – en gang om året afholder alle klasselærere individuelle samtaler med eleverne. Her laves der både faglige og sociale mål, som efterfølgende skrives ind i elevplanerne.

Prøver og Terminsprøver som en del af evalueringen:
7. klasse: afholder skriftlige prøver i dansk og matematik inden sommerferien.
8. klasse: afholder skriftlige terminsprøver i efteråret og inden sommerferien afholdes der udover de skriftlige prøver også mundtlige prøver i hovedfagene samt et udtræksfag.
9. klasse: afholder skriftlige terminsprøver i efteråret og inden sommerferien går eleverne til FP9-afgangsprøve.
10. klasse: afholder skriftlige terminsprøver i efteråret, og inden sommerferien går eleverne til FP10-afgangsprøve.

Karakterer som en del af evalueringen.  Eleverne får karakterer første gang ved de skriftlige terminsprøver i dansk og matematik i slutningen af 7. klasse. I 8.-10.klasse får eleverne standpunktskarakterer efterår/forår i alle fag.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse i skoleåret 2016-2017.

Hvad vælger vores elever efter Sankt Annæ Skole?

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

 

 

EVALUERING