SFO

Skolefritidsordningen er etableret under Sankt Annæ Skole og arbejder derfor efter skolens målsætning, som tager udgangspunkt i det katolsk-kristne livs og menneskesyn. Institutionen modtager kun børn fra Sankt Annæ Skole. Der er ca. 200 børn og 10 pædagoger/medhjælpere. Skolens SFO har egne basislokaler, men bruger også skolens øvrige lokaler samt skolegården, gymnastiksalen og aulaen.

Pædagogisk tilgang/værdier:
I det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på: Respekt, ligeværdighed, demokrati, tryghed og rummelighed. Vi er en engageret, imødekommende og dynamisk personalegruppe af pædagoger og pædagogmedhjælpere med aldersspredning og forskellig baggrund. Vi vil skabe en tryg og sammenhængende hverdag, hvor vi møder barnet på dets niveau og som omsorgsfulde rollemodeller lærer barnet at respektere andre børn, voksne og omgivelserne som helhed.
Personalet er i fortsat faglig udvikling gennem kurser og pædagogiske dage.

Aktiviteter:
Udvalget af aktiviteter er afstemt mellem, hvad der rør sig i børnegruppen og de voksnes kompetencer. Vi bestræber os på at skabe positive oplevelser for børnene i hverdagen med aktiviteter, der udfordrer børnene på krop og sind.
Vi tilbyder en bred vifte af diverse aktiviteter, som barnet kan deltage i efter eget valg, både indendørs og udendørs, samt ture ud i lokalområdet.

Børnene tilbydes en gang om eftermiddagen et lille mellemmåltid bestående af frugt, grønt eller knækbrød.

Samarbejdspartnere:
Vi forventer et gensidigt og forpligtende forældresamarbejde, hvor vi altid er åbne og imødekommende for eventuelle særlige forhold eller behov.
Der indkaldes til fælles forældremøde i SFO én gang årligt i september/oktober samt et forældremøde for børnehaveklasserne, hvor vi orienterer om, hvordan det går med indkøringen af de nye børn
Vi arbejder sammen med undervisningsdelen på skolen omkring det enkelte barn. Dette omfatter bl.a. også eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. psykologer, sundhedsplejerske, talepædagoger osv.

Indkøring af nye Børnehaveklassebørn:
Vi har tradition for at modtage børn fra mange institutioner. I forårsperioden inviterer vi børnehaverne til et besøg i SFO. Her får de mulighed for at møde voksne og se/lege med vores legeaktiviteter.
Nye børn har mulighed for at begynde i skolens SFO pr. 1. august. En uge inden skolestart afholdes der et indkøringsforløb, hvor vi laver særlige aktiviteter for de nye børn. Her får de kendskab til SFO og deres nye venner på en tryg og positiv måde. Vi vil stærkt anbefale, at børnene deltager i indkøringsperioden, da det er vores erfaring, at børnene derved får den bedste start i huset.

Der inviteres i foråret til to intromøder for kommende børnehaveklasser. Det første møde er kun for forældrene. Det andet er både for børn og forældre og foregår i samarbejde mellem personalet i SFO og Børnehaveklasserne. I løbet af de 2 første skoleår har vi et trivselsprojekt for bhkl. og 1 kl., hvor vi lægger vægt på sociale relationer og kompetencer.