Opskrivning

Opskrivning

”Nedenstående procedure for opskrivning af elever ved Sankt Annæ Skole træder er trådt i kraft pr. 1. januar 2017 og er gældende for alle børn, der indskrives fra og med denne dato”

Da der er stor søgning på skolen, må opskrivning finde sted så tidligt som muligt.

Skolen optager såvel katolske som ikke-katolske elever, men det forventes af alle, at man har en positiv indstilling til skolens kristne grundholdning.

Opskrivning – sådan gør du:

Ved opskrivning kommer alle på venteliste. Opskrivning koster 300,- kr.

Oplysningsskema udfyldes og returneres i pdf-format til info@sktannaeskole.dk.

Opskrivningsgebyr indbetales til skolens konto i Danske Bank, reg. 3361 konto 4320823463 eller via mobilepay 29903098 med barnets navn i meddelelsesfelt.

Når både blanket og gebyr er modtaget, sættes barnet på ventelisten

Et lille års tid før skolestart vil klassen blive sammensat – søskende og katolikker prioriteres højt.

Evt. resterende pladser vil så blive tildelt efter anciennitet – der tages dog hensyn til en rimelig fordeling af piger og drenge.

De børn, som bliver tilbudt en plads, betaler et depositum på 2000,- kr., som først tilbagebetales ved barnets udmeldelse.

 

Hvis du ikke får en plads:

Hvis dit barn fortsat skal stå på venteliste, efter at det er påbegyndt skolegang et andet sted, betaler man et årligt gebyr på 100,- kr. (BH-kl. – 8. kl.).

Såfremt der på et tidspunkt bliver en ledig plads, vil man blive kontaktet af skolens kontor.

Oplysningssskema – venteliste