Bestyrelsesmedlemmer

Al henvendelse til bestyrelsen skal ske via info@sktannaeskole.dk.
I emnefeltet påføres, at mailen er stilet til att. dette medlem.

 

 • Navn: Anders Lerche
 • Initialer:
 • Stilling: Bestyrelsesmedlem
 • Arbejdsområder: Valgt af forældrekredsen
 •  
 • Navn: Bendt Andersen
 • Initialer:
 • Stilling: Suppleant
 • Arbejdsområder: Valgt af forældrekredsen
 •  
 • Navn: Carsten Sole Pedersen
 • Initialer:
 • Stilling: Bestyrelsesmedlem
 • Arbejdsområder: Udpeget af Sankt Annæ Stiftelse
 •  
 • Navn: Glenn Kjærstad
 • Initialer:
 • Stilling: Bestyrelsesformand
 • Arbejdsområder: Valgt af Skolekredsen
 •  
 • Navn: Mette Kjølbye
 • Initialer:
 • Stilling: Bestyrelsesnæstformand
 • Arbejdsområder: Valgt af forældrekredsen
 •  
 • Navn: Monika Hartel
 • Initialer:
 • Stilling: Bestyrelsesmedlem
 • Arbejdsområder: Valgt af Skolekredsen
 •  
 • Navn: Wieslaw Podlach
 • Initialer:
 • Stilling: Bestyrelsesmedlem
 • Arbejdsområder: Udpeget af Sankt Annæ Stiftelse
 •