Bestyrelse

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for, at skolens drift og økonomi er i overensstemmelse med skolens vedtægter og de gældende regler for friskoler og private grundskoler.

Skolens bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges således:

  • To medlemmer vælges af skolekredsen. (Skolekredsen er en katolsk støttegruppe, der væsentligst består af medlemmer af Sankt Annæ menighed)
  • To udpeges af Sankt Annæ Stiftelse (dvs. præsterne ved Sankt Annæ Kirke)
  • To medlemmer vælges af og blandt forældrene til eleverne på skolen (forældrekredsen)

Bestyrelsen finder det vigtigt, at skolens katolske (kristne) grundholdning bliver bevaret. Skolens bestyrelse deltager i generalforsamlinger i FAKS (Foreningen af Katolske Skoler) og i Danmarks Privatskoleforening (DP). Bestyrelsen lægger stor vægt på, at vi deltager begge steder.

Bestyrelsen skal sørge for, at der hvert år bliver afholdt valg til skolens bestyrelse i Forældrekredsen samt generalforsamling med valg til bestyrelsen i Skolekredsen.

Der afholdes 7-8 bestyrelsesmøder om året. Her deltager skoleledelsen, SFO-lederen, bestyrelsessuppleanter og en repræsentant for lærerne. Her bliver bestyrelsen sat ind i, hvad der foregår på skolen og i SFO, og regnskab og budget gennemgås.

Bestyrelsen finder, at det er vigtigt, at forældrene støtter op om bestyrelsesarbejdet ved at deltage i forældrekredsens valg til bestyrelsen eller indmelde sig i Skolekredsen og deltage i valget der. Bestyrelsen finder det vigtigt, at skolens katolske (kristne) grundholdning bliver bevaret