Elev hos os

Sankt Annæ Skole optager såvel katolske som ikke-katolske elever. Det forventes af alle, at man har en positiv indstilling til skolens kristne grundholdning og støtter skolens bestræbelser på  at give eleverne en kristen opdragelse, som det er udtrykt i skolens målsætning.

ELEV-HOS-OS