Forældrerepræsentantskabet

Formålet med forældrerepræsentantskabet er at fremme samarbejdet skole, elever og forældre i mellem.

Ved Forældrerepræsentantskabets årlige generalforsamling vælges en formand, en næstformand, en kasserer samt en suppleant. Desuden kan der, helt efter forældregruppens egne ønsker, nedsættes en række aktivt arbejdende udvalg. I forældrerepræsentantskabet er der i øjeblikket tre udvalg: Festudvalget, Trivselsudvalget samt Erhvervsudvalget, der alle står for afholdelse af arrangementer på skolen.

Skoleballet en af de gode “klassikere” og afholdes hvert år i oktober måned for alle skolens elever.

Lærerne arrangerer festen for børnene i indskolingen fra 0.- 3. klasse, mens forældrene arrangerer ballet for 4. -10. klasse. Mange elever har gennem årene fået deres debut denne aften som balløve/balløvinde i stiveste puds! Det er en fornøjelse for alle, der er med til at arrangere skoleballet, at kunne give de unge mennesker trygge rammer om en festlig aften, hvor der både er mulighed for at få danset til høj diskoteksmusik i gymnastiksalen samt at få noget at spise i mere rolige omgivelser, i et af de mange udsalgssteder rundt omkring på skolen.

Hvert andet år afholdes endvidere en stor fastelavnsfest, hvor elevernes familier også er velkomne på skolen og naturligvis gerne udklædte. Ved dette arrangement slår alle årgange på skift katten af tønden, og der bliver via boder med salg af kager, legetøj, mv. samlet ind til skolens årlige fasteaktion, hvor overskuddet går til et af skolen udvalgt godgørende formål.

Trivselsudvalget arbejder med temaer, der alle har fokus på yderligere at understøtte elevernes trivsel på skolen. Disse kan eksempelvis være læringsstile, brug af sociale medier og antimobning. Temaerne aftales løbende i Forældrerepræsentantskabet, der blandt andet har mulighed for at invitere foredragsholdere udefra, når der skal hentes inspiration til en videre debat og dialog.

Erhvervsudvalget står for afholdelsen af den årlige Erhvervsdag for 8., 9. og 10. klasserne. Den er et vigtigt supplement til skolens øvrige studie- og erhvervsvejledning og kan i dette skoleåret 2014/2015 fejre sit 20. års jubilæum. Forældrene, der arrangerer denne dag, trækker til formålet på ressourcer i den øvrige forældregruppe samt deres kontakter til erhvervslivet for at få repræsentanter fra så mange erhverv som muligt til at fortælle om deres valg af uddannelse, karrieremuligheder og hverdagen på jobbet.

Forældrerepræsentantskabet får årligt bevilget et beløb af skolens bestyrelse som et aktivitetstilskud. Pengene skal anvendes til at styrke samarbejdet og det sociale liv for lærere, elever og forældre imellem. Dette gøres praktisk ved at forældrerepræsentanten i de enkelte klasser søger om et tilskud fra denne aktivitetspulje til et klassearrangement. Arrangementet skal være af social karakter og inkludere hele klassen, klassens lærere og også meget gerne forældrene. Tilskuddet søges ved at sende en mail til forældrerepræsentantskabets formand og næstformand.

Forældrerepræsentantskabet er et vigtigt bindeled mellem forældregruppen og skolen. Gennem årene er der etableret et rigtig godt og tæt samarbejde, der med afsæt i skolens værdigrundlag, bidrager til både tradition og fornyelse.