Forældrerepræsentantskabet

Formålet med forældrerepræsentantskabet er at fremme samarbejdet skole, SFO, elever og forældre i mellem. Forældrerepræsentantskabet er et vigtigt bindeled mellem forældregruppen og skolen/SFO. Der er et rigtig godt og tæt samarbejde, der med afsæt i skolens værdigrundlag, bidrager til både tradition og fornyelse.

Ved Forældrerepræsentantskabets årlige generalforsamling vælges en formand, en næstformand, en kasserer samt en suppleant. Desuden kan der, helt efter forældregruppens egne ønsker, nedsættes en række aktivt arbejdende udvalg. I forældrerepræsentantskabet er der i øjeblikket tre udvalg: Festudvalget, Trivselsudvalget samt Erhvervsudvalget.

Festudvalget:

Skoleballet en af de gode “klassikere” og afholdes hvert efterår for alle skolens elever. Lærerne arrangerer festen for børnene i indskolingen fra 0.- 3. klasse, mens festudvalget arrangerer ballet for 4. -10. klasse. Det er en fornøjelse for alle, der er med til at arrangere skoleballet, at kunne give de unge mennesker trygge rammer om en festlig aften, hvor der både er mulighed for at få danset til høj diskoteksmusik i gymnastiksalen samt at få noget at spise i mere rolige omgivelser, i et af de mange udsalgssteder rundt omkring på skolen.

Trivselsudvalget:

Trivselsudvalget arbejder med temaer, der alle har fokus på yderligere at understøtte elevernes trivsel på skolen. Disse kan eksempelvis være læringsstile, brug af sociale medier og antimobning. Temaerne aftales løbende i Forældrerepræsentantskabet, der blandt andet har mulighed for at invitere foredragsholdere udefra, når der skal hentes inspiration til en videre debat og dialog.

Erhvervsudvalget:

Erhvervsudvalget står for afholdelsen af den årlige Erhvervsdag for 8., 9. og 10. klasserne. Den er et vigtigt supplement til skolens øvrige studie- og erhvervsvejledning. Erhvervsudvalget trækker på ressourcer i den øvrige forældregruppe og netværk for at få repræsentanter fra forskellige erhverv til at fortælle om deres valg af uddannelse, karrieremuligheder og hverdagen på jobbet.

Aktivitetstilskud:

Forældrerepræsentantskabet får årligt bevilget et beløb af skolens bestyrelse som et aktivitetstilskud. Pengene skal anvendes til at styrke samarbejdet og det sociale liv for lærere, elever og forældre imellem.