Ressourcecenter

På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Derfor er det også vigtigt for os, at vores Ressourcecenter hele tiden er i udvikling, og at vi orienterer os mod ny viden på det specialpædagogiske område.

Vi har igennem mange år tilbudt undervisning og støtte til børn med særlige behov, udbudt kurser, holddannelse og to-sprogsundervisning, der tilgodeser både klasser og enkelte elevers behov. Desuden arbejder vores AKT- og inklusionsvejledere aktivt for at skabe bedre trivsel på skolen.

Vi har uddannet ressourcelærere inden for hhv. læsning og matematik, AKT,- inklusion – og kollegavejledning. Ressourcelærerne indgår i et ”Ressourceteam”, der skal vejlede og supervisere lærere og pædagoger til gavn for alle elever og klasser på skolen.

Vores målsætning er både  at skabe inkluderende læringsmiljøer, og klæde lærerne fagligt på til denne opgave, samt at bidrage til, at de elever der henvises til Ressourcecenteret får udviklet deres faglige og personlige kompetencer, og dermed styrket deres selvværd og tro på egne evner.

På nedenstående link kan du læse mere om Ressourcecenterets forskellige indsatser og områder.
Ressourcecenter på Sankt Annæ Skole