Skolepenge

Skolepenge i skoleåret 2021/22

Skolepenge opkræves i 11 rater á 1650,- kr.

For første barn betales kr. 1650,- pr. måned.

For andet barn betales kr. 1650,- pr. måned.

For tredje barn betales kr. 850,- pr. måned.

Fjerde barn går gratis, så længe alle 4 børn går på skolen samtidig.

Beløbet dækker, ud over skolepenge, også skolens hyttetur og lejrskoler fra 0. – 9. kl.:

  • 2. kl. hyttetur, 4. kl. lejrskole til ØM, 5. kl. lejrskole til Bornholm, 7. kl. overnatningstur med naturfagsgruppen, 8. kl. lejrskole til Rom.
  1. klasse betaler 2050,- kr. x 10 rater.

Skolepenge betales månedsvis forud med den 5. i forfaldsmåneden som sidste rettidige indbetalingsdag.

Eventuelle rykkerbreve vil blive pålagt gebyr, og tilgodehavendet vil blive pålagt morarenter fra forfaldsdag. Ved fortsat manglende betaling vil fordringen blive sendt til inkasso og barnet meldt ud af skolen.

Link til betaling af skolepenge:

https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=01943332&pbscheck=dkYzq5AqtPRFUa6uGEw5MQ%3D%3D&dbnr=&dbgr=00001&repeatKundeNr=true&kundenrLabel=debitor+nr&version=2&t

 

Betaling for skolens fritidsordning:

SFO-betaling opkræves i 11 rater á 1050,-