Skolepenge

 

Skolepenge i skoleåret 2017/18

Skolepenge opkræves i 11 rater á 1400,- kr.

For første barn betales kr. 1400,- pr. måned.

For andet barn betales kr. 1400,- pr. måned.

For tredje barn betales kr. 650,- pr. måned.

Fjerde barn går gratis, så længe alle 4 børn går på skolen samtidig.

10. klasse betaler 1725,- kr. x 10 rater.

Skolepenge betales månedsvis forud med den 5. i forfaldsmåneden som sidste rettidige indbetalingsdag.

Eventuelle rykkerbreve vil blive pålagt gebyr, og tilgodehavendet vil blive pålagt morarenter fra forfaldsdag. Ved fortsat manglende betaling vil fordringen blive sendt til inkasso og barnet meldt ud af skolen.

Betaling for skolens fritidsordning:

SFO-betaling opkræves i 11 rater á 1000,- kr.