Skolepenge

Skolepenge i skoleåret 2023/24

Skolepenge opkræves i 11 rater á 1825,- kr.

For første barn betales kr. 1825,- pr. måned.

For andet barn betales kr. 1825,- pr. måned.

For tredje barn betales kr. 925,- pr. måned.

Fjerde barn går gratis, så længe alle 4 børn går på skolen samtidig.

2. kl. hyttetur, 4. kl. lejrskole til ØM, 5. kl. lejrskole til Bornholm, 7. kl. overnatningstur med naturfagsgruppen, 8. kl. lejrskole til Rom.

10. klasse betaler 2175,- kr. x 10 rater.

Skolepenge betales månedsvis forud med den 5. i forfaldsmåneden som sidste rettidige indbetalingsdag.

Eventuelle rykkerbreve vil blive pålagt gebyr, og tilgodehavendet vil blive pålagt morarenter fra forfaldsdag. Ved fortsat manglende betaling vil fordringen blive sendt til inkasso og barnet meldt ud af skolen.

Link til betaling af skolepenge:

https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=01943332&pbscheck=dkYzq5AqtPRFUa6uGEw5MQ%3D%3D&dbnr=&dbgr=00001&repeatKundeNr=true&kundenrLabel=debitor+nr&version=2&t

Betaling for skolens fritidsordning:

SFO-betaling opkræves i 11 rater á 1225,-

I 3. klasse er maj og juni betalingsfrie for sfoen.

Sankt Annæ Skole er en dannelsesskole, hvor elevens faglige og menneskelige udvikling følges i et nært fællesskab. Skolegangen på Sankt Annæ Skole består af mange ting; både den daglige undervisning i fag, projektuger, morgensang, kirkegang, ekskursioner, aften- og eftermiddagsarrangementer, lejrskoler mv. 

Igennem disse aktiviteter er det vores mål at give vores elever et solidt fagligt grundlag, samt et etisk fast ståsted, der gør det nemmere at træffe egne beslutninger i en stadig mere kompleks verden. Vi ønsker, at vores elever ved, hvor de står og at de har lyst til læring og mod på livet.

Alle disse aktiviteter er som udgangspunkt inkluderet i skolepengene. Der er få undtagelser så som betaling for mad til gallafesten, frivillige ture med koret, særlige Talent Camps mv. 

Vi har gennem årene opbygget en masse traditioner herunder skolebal, forårskoncert, lejrskoler til Bornholm, Rom og meget mere. Vi holder meget af at holde fast i gode traditioner, men forsøger også at udvikle/forbedre disse. Det kan betyde, at traditioner ændres, afvikles eller nye opstår. Det betyder ikke, at man lige pludselig opkræves ekstra betaling eller får penge tilbage. Det gælder også, hvis aktiviteter grundet force marjeure aflyses eller man skulle være forhindret i at deltage i aktiviteterne.