Udskoling

I 6. – 9. klasse gennemgår eleverne en vigtig fase i deres personlige udvikling, og vi lægger derfor stor vægt på, at deres “skoleliv” fungerer godt – både fagligt og socialt. Eleverne er i en periode af deres liv, hvor de er “på vej videre”, og det er af stor betydning, at de får lov at udvikle deres evner optimalt. Vi stiller krav til en positiv udvikling af elevens evner – ikke kun fagligt, men også i form af etiske værdier og “social kompetence”. Man skal kunne begå sig blandt andre, være en god kammerat osv. Man kan sige det på den måde, at vi sigter mod at gøre den enkelte elev til et “helt menneske”, der med medmenneskelig ansvarlighed som rettesnor udvikler sine evner, egenskaber og færdigheder.

Fælles oplevelser er med til at skabe skolens identitet, og enhver elev udvikler sig bedst, når eleven fungerer i fællesskabet. Ud over de traditioner, der er fælles for hele skolen, har vi i udskolingen en række særlige traditioner, som vi synes fungerer rigtig godt og er med til gøre Sankt Annæ Skole til det den er.
8. klassernes Rom-tur har været en fast tradition på skolen i over 50 år. Skolens erhvervsdag er f.eks. en populær tilbagevendende tradition, som skolens forældrerepræsentantskab har stået for i mange år.
Rapbattles, forfatterbesøg, filmfestival, gallafest samt deltagelse i forskellige sportsarrangementer herunder skolefodbold, skolebasket samt Katolske Lege (mini OL for de katolske skole i Københavnsområdet), vil også være på programmet i udskolingen.

Eleverne skal have mulighed for at udvikle egne potentialer og interesser. Dette fokuserer vi særligt på ved elevdifferentiering i den daglige undervisning, ved elevsamtaler, ved særlige holddannelser og ved de individuelle uddannelsesplaner.

I 5.klasse tilbydes tysk eller fransk som 2. fremmedsprog, ligesom fysik/kemi, biologi og geografi i 6.klasse vil være nye fag.

I 6. klasse har eleverne to lektioner om ugen i delehold i billedkunst og ICT.
I ICT arbejdes der med at inspirere eleverne til forskellige computerforløb.
I 7. klasse skal eleverne vælge mellem praktisk/musiske fag: madkundskab, billedkunst og musik. Eleverne har faget i både 7. og 8. klasse og afslutter dette med en prøve i slutningen af 8. klasse.

Den vigtigste læring er den, der foregår i dagligdagen, men for at alle elever er bedst muligt forberedt på Folkeskolens Afgangsprøver i 9. klasse, har vi allerede prøver i 7.- og 8. klasse (skriftlige prøver i 7. klasse og både skriftlige og mundtlige i 8. klasse). De tidlige prøver giver lærerne et endnu bedre grundlag for at sætte mål og lægge planer for den videre undervisning og eventuelt sætte ind med ekstra støtte fx i form af lektiehjælp i skolens læringscenter.