Opskrivning

Opskrivning

Da der er stor søgning på skolen, må opskrivning finde sted så tidligt som muligt.

Skolen optager såvel katolske som ikke-katolske elever, men det forventes af alle, at man har en positiv indstilling til skolens kristne grundholdning.

Ved opskrivning kommer alle på venteliste. Opskrivning koster 300,- kr.

Et lille års tid før skolestart vil klassen blive sammensat – søskende og katolikker prioriteres højt. Evt. resterende pladser vil så blive tildelt efter anciennitet – der tages dog hensyn til en rimelig fordeling af piger og drenge.

De børn, som bliver tilbudt en plads, betaler et indmeldelsesgebyr på 1000,- kr. Indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke ved elevens udmeldelse.

Opskrivning – sådan gør du:
Tryk på følgende link:  https://www.ventelisten.net/101084

Hvilket skoleår hører dit barn til:

Født i 2024:   2030/31
Født i 2023:   2029/30
Født i 2022:   2028/29
Født i 2021:   2027/28
Født i 2020:   2026/27
Født i 2019:   2025/26
Født i 2018:   2024/25
Født i 2017:   2023/24
Født i 2016:   2022/23

Hvis du ikke får en plads:
Hvis dit barn fortsat skal stå på venteliste, efter at det er påbegyndt skolegang et andet sted, betaler man et årligt gebyr på 100,- kr.
Såfremt der på et tidspunkt bliver en ledig plads, vil man blive kontaktet af skolens kontor.