TRIVSEL

Trivsel

På Sankt Annæ Skole prioriterer vi arbejdet med elevernes trivsel højt. Skolens mange traditioner som skolebal, krybbespil og lejrskoler er i høj grad med til at skabe socialt samvær og en oplevelse af fællesskab.

Det er også vigtigt for os at arbejde med elevernes trivsel i det daglige, og vi har derfor besluttet,at alle klasser skal have en fast trivselstime på skemaet om ugen. Derudover har vi indført ‘Klassemødet’, som alle klasser afholder en gang om ugen. I vores Trivselspolitik kan I læse mere om trivslen på skolen.

Mobbepolitik

Digital undervisningsforløb

0.-3. Skolerapport 0.-3. kl. Skolerapport – Undersøgelse af trivsel og undervisningsmiljø SAS 201718

0.-3. Bilagsrapport 0.-3. kl. Bilagsrapport – Undersøgelse af trivsel og undervisningsmiljø SAS 201718

4.-9. Skolerapport 4.-9. kl. Skolerapport – Undersøgelse af trivsel og undervisningsmiljø SAS – 201718

4.-9. Bilagsrapport 4.-9. kl. Bilagsrapport – Undersøgelse af trivsel og undervisningsmiljø SAS – 201718

10. klassetrin – 10A – 201718

Handleplan i forbindelse med trivsels- og undervisningsmiljø