Trivsel

På Sankt Annæ Skole prioriterer vi arbejdet med elevernes trivsel højt. Skolens mange traditioner som skolebal, krybbespil og lejrskoler er i høj grad med til at skabe socialt samvær og en oplevelse af fællesskab.

Det er også vigtigt for os at arbejde med elevernes trivsel i det daglige, og vi har derfor besluttet, at alle klasser skal have en fast trivselstime på skemaet om ugen.

Mobbepolitik

Digital undervisningsforløb

Red Barnets definition på digital mobning:
https://redbarnet.dk/foraeldre/leksikon/digital-mobning/

 

0.-3. Skolerapport 0.-3. kl. Skolerapport – Undersøgelse af trivsel og undervisningsmiljø SAS 201718

0.-3. Bilagsrapport 0.-3. kl. Bilagsrapport – Undersøgelse af trivsel og undervisningsmiljø SAS 201718

4.-9. Skolerapport 4.-9. kl. Skolerapport – Undersøgelse af trivsel og undervisningsmiljø SAS – 201718

4.-9. Bilagsrapport 4.-9. kl. Bilagsrapport – Undersøgelse af trivsel og undervisningsmiljø SAS – 201718

10. klassetrin – 10A – 201718