Polsk undervisning

Tilmelding til polsk undervisning i skoleår 2021/2022

Polsk tilbydes til tosprogede børn, der bor i Københavns Kommune og børn, der har bopæl i andre kommuner.

Hvis barnet går i privatskole, og ikke i folkeskole, og har bopæl i København skal forældre kontakte Modersmålsskolen på mms@kk.dk.

Hvis dit barn går på privatskole og har bopæl uden for København kan tilmeldingsblanket findes på https://www.kk.dk/modersmaal og din kommune skal sende den udfyldte blanket digitalt til mms@kk.dk

Med venlig hilsen
Maria