Morgensang

Morgensang er en god tradition på Sankt Annæ Skole, hvor vi nyder fællesskabet med hinanden og glæden ved at synge sammen.

Morgensang 0.-5. kl.
Vi har morgensang en gang om ugen i 0.-5.klasse, hvor 2-3 klassetrin samles i skolens aula.

Vi prioriterer elevernes medbestemmelse højt, og derfor vælger klasserne selv på skift den ene af de to sange, der skal synges til morgensang. Den anden sang vælges af morgensangsudvalget og repræsenterer den danske sangskat i form af en salme, en årstidssang eller andet særligt.  I forbindelse med morgensangen er der mulighed for at markere særlige dage, give vigtige fællesbeskeder og omtale aktuelle begivenheder.

Morgensang i udskolingen:
I udskolingen er der morgensang ca. en gang om måneden, hvor vi afsætter 45 minutter pr. gang. Ved dette oplever vi, at vi får mere tid til fordybelse.

Indholdet sammensættes af dansklærerne på årgangen, ledelsen/en musiklærer samt 4-5 elever. Det er eleverne selv, der står for meget af planlægningen og gennemførelsen af morgensangen med relevante emner fra undervisningen, aktuelle begivenheder eller lign. som udgangspunkt. Derudover synger vi tre sange, der vælges af hhv. Elever og lærere. En af sangene vil være gennemgående i udskolingen, og synges bl.a. i kirken eller ved andre lejligheder, når flere klassetrin er samlet. Ofte medvirker der også elever, når der skal spilles/synges til sangene – f.eks. solister og små bands.