Udgangstilladelser

For elever i 4.-7. klasse skal skolen have forældresamtykke på, at eleverne må forlade skolen ved følgende aktiviteter:

SVØMNING: eleverne i 4. og 5. klasse har svømning i Sundbybadet på Sundbyvestervej. Eleverne går selv til og fra svømmehallen.

MADKUNDSKAB: eleverne i 5. klasse og 7. klasse (valghold) har madkundskab. Til disse timer er det tanken, at eleverne selv går ud (i grupper) og handler, da det er en del af undervisningen.

KIRKEGANG: eleverne i 4.-5.-6.-7. klasse har kirkegang, ca. en gang om måneden. Disse gudstjenester foregår dels i Sankt Annæ Kirke og dels i Højdevangskirken. Eleverne går selv til og fra kirke, hvis ikke andet er aftalt.

IDRÆT: eleverne i 6.-7. klasse har idræt i Sundby Idrætspark hver anden gang. Eleverne går selv til og fra idræt, hvis ikke andet er aftalt.

 

TILLADELSE TIL AT FORLADE SKOLEN

Eleverne på Sankt Annæ Skole har udeordning fra 8. klasse.

Normalt har alle elever i 8. + 9. + 10. klasse tilladelse til at forlade skolen i flere forbindelser, så som frikvarterer, mellemtimer, i forbindelse med projekter m.m.

Ovenstående udgangstilladelse er dog betinget af, at skolen har forældrenes samtykke.