Demokrati og folkestyre

Eleverne bliver igennem deres skolegang forberedt til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder udvikles og styrkes, herunder ligestilling mellem kønnene.

Sankt Annæ skole er optaget af at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Vi ønsker at skabe en skole, hvor det enkelte barn skal dannes/uddannes til fællesskab, demokrati og ligeværd.

Dette betyder i praksis, at undervisningen på vores skole hviler på respekten for, at vi er en del af et demokratisk samfund, hvor der er plads til alle uanset tro, køn, politisk ståsted, seksuel orientering og nationalitet.

Dette handler bl.a. om samarbejdsvilje, indlevelsesevne og hjælpsomhed, hvor eleverne i hverdagen omgås i et fællesskab, hvor man opfører sig, så det er behageligt for alle at være sammen på Sankt Annæ skole.

Vi ønsker, at undervisningen er med til at udvikle og udfordre eleverne til selvstændig stillingtagen, refleksion og kritisk sans.

Eleverne skal være i stand til at diskutere og argumentere for egne synspunkter, samt at respektere andres synspunkter.

På Sankt Annæ skole er der på alle klasser lagt en ugentlig trivselstime ind i skemaet og vi har et velfungerende elevråd fra 3.-10.klasse. I skolens SFO afholdes der børnemøder på årgangene Bh.kl.-3.kl.

I samfundsfag arbejder eleverne konkret med opbygningen af det danske demokratiske samfund, om grundloven og om folketinget. Ligeledes skal eleverne forstå vigtigheden af opfyldelse af menneskerettighederne for at opnå lighed og frihed for alle i et demokratisk samfund.