Lejrture

Igennem mange år har lejrskoler været en stor del af skolens faste traditioner. Lejrskoleturene er vigtige for eleverne, da de er med til at give dem en oplevelse af at stå på egne ben. Fælleskabet og venskaberne får nye perspektiver, idet både elever og lærere oplever nye sider ved hinanden. Derudover skaber lejrturene gode muligheder for faglig fordybelse både i forhold til planlægningen af turene samt under selve opholdet langt væk fra skolens hverdag og mere faste skemaer.

Nedenfor kan du læse lidt mere om vores forskellige lejrskoler:

Ømborgen i 4. kl.
Ømborgen ligger tæt ved Øm Klosterruin i Jylland. På denne tur er eleverne bl.a. på Himmelbjerget og ser Øm Klosterruin.

Bornholm i 5. kl.
På denne lejrtur bor eleverne i lejligheder og står selv for indkøb og madlavning. Her er der masser af ekskursioner rundt om på Danmarks dejlige solskinsø.

Romturen i 8. kl.
Denne lejrskoletur er en tur som eleverne gennem skoleårene går og ser frem til. Det er en kæmpe oplevelse for eleverne at flyve med deres kammerater og lærere 2000 km sydpå, for så bl.a. at opleve Peters Kirken, audiens hos paven, Colosseum, Forum Romanum, Campo de Fiori, spise på restaurant hver aften og nyde den italienske stemning i byens gader og stræder. Denne rejse er en oplevelse for livet, og der tales om den lang tid efter – og senere til ”Gl. elevers træf”.

Lejrskoleturene er vigtige for eleverne, da de her er ude at lære at stå på egne ben. Fællesskabet og venskaberne får nye perspektiver, fordi eleverne og lærerne lærer nye sider af hinanden at kende. Sider som kan være svære at få øje på i den almindelige undervisning.

Uhrehøje i 10. klasse
Denne lejrskole ligger tidligt i skoleåret – august/september. Det er en rigtig god måde at blive rystet sammen på for sådan en stor ny elevgruppe. Turen har særligt fokus på idræt og teambuilding. Af aktiviteter kan nævnes mountainbike, High Rope bane, orienteringsløb, Robinsondyst etc.