Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. Der betales for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for den efterfølgende.

Udmeldelse af fritidsordning:

Udmeldelse sker automatisk ved barnets udgang af 3. klasse.

Ønsker man barnet udmeldt inden da, betales for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for den efterfølgende måned.