Elev og forældre hos os

Elev hos os

Sankt Annæ Skole optager såvel katolske som ikke-katolske elever. Det forventes af alle, at man har en positiv indstilling til skolens kristne grundholdning og støtter skolens bestræbelser på at give eleverne en kristen opdragelse, som det er udtrykt i skolens målsætning.

Forældre hos os

Forventningsafstemning: Sankt Annæ Skole og forældre

Hvad I som forældre kan forvente af Sankt Annæ Skole:

 • At vi lever op til skolens værdigrundlag om:
  • Samarbejde
  • Læring
  • Motivation
  • Trivsel
 • At møde fagligt dygtige og engagerede lærere og pædagoger, der vil det bedste for det enkelte barn og dermed også for helheden
 • At vi skaber fællesskaber, hvor jeres barn føler sig værdsat, værdifuld og lærer at tage ansvar for sig selv og sine medmennesker
 • At skabe de bedst mulige rammer for det enkelte barn, der giver det lyst til at lære og udvikle sig fx at:
  • Indgå i forskellige sociale relationer og sammenhænge
  • Gøre det trygt at stille sig foran andre og fremføre synspunkter
  • Kombinere læringsformer, der stimulerer forskelle i indlæringsstile
 • At vi møder jer og jeres barn i øjenhøjde fx:
  • Kontakter jer og handler på det, hvis vi ser tegn på faglig eller social mistrivsel
  • Varetager barnets tarv først af alt

Hvad Sankt Annæ skole vil forvente af forældre:

 • At du har sat dig ind i skolens værdigrundlag og bakker loyalt op om dette fx:
  • I tale og handling viser dit barn, at du værdsætter skolen og dens medarbejdere
  • Samarbejder med skolen, deltager i indkaldte møder og bakker op om arrangementer omkring skolen
  • Foregår som et godt eksempel for dit barn – eksempelvis altid hilser og siger godmorgen til børn og voksne
 • At du sørger for, at barnet møder skoleparat og klar til at modtage undervisning fx:
  • Mæt, udhvilet, selvhjulpen, har bøger og tilbehør i orden, har lavet lektier og medbringer en sund og varieret madpakke
 • At du kontakter klasselæreren, hvis du oplever, at barnet har udfordringer af social eller faglig karakter
 • At du gør, hvad du kan for at deltage i fællesskabet og etablere en god dialog med andre forældre fx:
  • Inkluderer alle klassens børn og forældre ved sociale arrangementer
  • Tager personlig kontakt til forældre ved konflikter/udfordringer med et andet barn
 • At du har gjort dig bekendt med skolens kommunikationspolitik og:
  • Orienterer dig i den skriftlige kommunikation fra skolen på ForældreIntra og handler i forhold til dette både i faglige og sociale henseender
  • Går i dialog med skolen telefonisk eller på møder, hvis der opfordres til det