Formål

Sankt Annæ Skoles formål
Sankt Annæ Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs – og menneskesyn, og har som sit formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende. På skolen skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

Skolen er sin økumeniske opgave bevidst og erkender sit medansvar for, at eleverne kan udvikle respekt og forståelse for de forskellige kristne trossamfund. Skolen skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

På Sankt Annæ Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.Skolen skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.