Åbningstider

SFO´en åbner dagligt fra 07.00 – 17.00

Husk at se “lukkedage i SFO”.