Evaluering

Evaluering

På Sankt Annæ skole arbejder vi med forskellige former for evaluering og evalueringsredskaber. Evalueringen sker løbende og på alle niveauer og er en stor del af hverdagen på Sankt Annæ skole.
Der er løbende dialog med elever og forældre via forældremøder, skolehjemsamtaler, elevsamtaler, test, prøver, fremlæggelser mv.

I skole-hjem-samarbejdet oplever vi at skole-hjem-samtalerne er særligt givtige og udbytterige.  Vi har derfor valgt at skrue lidt op for dem. Til gengæld har vi valgt at undlade elevplaner, da vi oplever, at den reelle brug af disse har været minimal.  I forvejen er der mange andre måder eleverne løbende bliver evalueret på; herunder test og prøver, fremlæggelser m.m.

Vi har desuden valgt at lægge et ekstra forældremøde i 0.-til 2. klasse. Agendaen på dette forældremøde er trivsel. Møde står klassernes klassepædagoger og forældrerepræsentanter for.

Desuden vil der i 3. klasse være et ekstra forældremøde med besøg af klubberne, samt et oplæg fra Center for Digital Dannelse. Der vil blive en opfølgning, fra Center for Digital Dannelse, til forældremødet i 6. klasse.

Nedenfor kan du læse mere om vores måder at evaluere på.

Teamsamarbejde – en metode til evaluering
Skolens lærere på alle klassetrin (og pædagoger i indskolingen) er organiseret i årgangsteam med et ugentligt skemalagt teammøde. Denne struktur er med til at styrke lærernes og pædagogernes (indskolingen) samarbejde – herunder planlægning og evaluering af undervisningen – samt øget fokus på faglig udvikling og trivsel for hele klassen og den enkelte elev.

Skole-hjem-samarbejde:
Plan for skolehjemsamarbejde forældre

Elevsamtaler:
To gange om året afholder alle klasselærere individuelle samtaler med eleverne. Elevsamtalerne forløber over to dage, hvor der ikke er normalt skema. Til samtalerne aftales i fællesskab både sociale og faglige mål.

Test og prøver:
Test og prøver

Karakterer:
I 8.-10. klasse får eleverne standpunktskarakterer to gange om året.