Betaling for skolens fritidsordning

SFO-betaling opkræves i 11 rater á 1150,- kr.

Betaling for SFO betales månedsvis forud med den 5. i forfaldsmåneden som sidste rettidige indbetalingsdag.