Læseplaner

Læseplaner

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

På Sankt Annæ skole følger vi Undervisningsministeriets fællesmål og delmål samt de tilhørende læseplaner. Alle lærere udarbejder årsplaner for de enkelte fag og klasser. Årsplanerne kan findes på Intra. Heri indgår delmål som løbende evalueres. Læseplaner kan læses i udgivelserne “Forenklede Fælles Mål” i de enkelte fag fra Undervisningsministeriet.

Ved at klikke på dette link kan du læse og downloade læseplanerne for de enkelte fag.
https://www.emu.dk/grundskole

Religion

Faget religion følger som minimum ministeriets Slutmål, men skolen har sammen med landets andre katolske skole udarbejdet egne fagformål og slutmål. Se læseplan her: Læseplan for Religion