Forældrerepræsentantskabsmedlemmer

 • Navn: Anders Lerche
 • Initialer:
 • Stilling: Kasserer
 • Arbejdsområder: Forældrerepræsentantskab
 • E-mail: anders@vicks.dk
 • Navn: Heidi Delcomyn Damgaard
 • Initialer:
 • Stilling: Suppleant
 • Arbejdsområder: Forældrerepræsentantskab
 • E-mail: h.delcomyn@hotmail.com
 • Navn: Jonathan Juul Herrik
 • Initialer:
 • Stilling: Næstformand
 • Arbejdsområder: Forældrerepræsentantskab
 • E-mail: johe@dr.dk
 • Navn: Signe Hofman Mehlsen
 • Initialer:
 • Stilling: Formand
 • Arbejdsområder: Forældrerepræsentantskab
 • E-mail: signemehlsen@gmail.com